Četrtina kupcev mobilnih aparatov ni seznanjena s tveganji kibernetskih groženj

Mobilne naprave so bolj priljubljene kot kdajkoli prej, vendar njihovi lastniki še vedno podcenjujejo nevarnosti, s katerimi se lahko srečajo pri njihovi uporabi. Raziskava, ki sta jo izvedla Kaspersky Lab in B2B International, je pokazala, da 28 odstotkov uporabnikov ne pozna mobilne zlonamerne programske opreme ali o njej ve le malo, kar je v prid kibernetskim kriminalcem.

Raziskava je razkrila, da je v Evropi le 47 odstotkov pametnih telefonov in 61 odstotkov tabličnih računalnikov z operacijskim sistemom Android zaščitenih s protivirusno zaščito, medtem ko 31 odstotkov pametnih telefonov in 43 odstotkov tabličnih računalnikov ni zaščitenih niti z geslom. Tvegano vedenje uporabnikov naprav lahko izvira tudi iz dejstva, da jih kar 27 odstotkov ni seznanjenih z obstojem kibernetskih groženj, katerih tarča so mobilne naprave, 26 odstotkov pa se teh groženj zaveda, a zaradi njih niso v skrbeh.

Še bolj skrbi podatek, da 18 odstotkov vseh nezaščitenih pametnih telefonov Android na svetu vsebuje ravno tiste informacije, za katere si prizadevajo napadalci – kode PIN za bančne kartice, gesla za spletne bančne sisteme in druge finančne podatke. Pri tem 24 odstotkov vprašanih shranjuje gesla na družbena omrežja, v račune osebne ali službene e-pošte, navidezna zasebna omrežja (ang. VPN) in druge občutljive vire za shranjevanje podatkov. Čeprav uporabniki ne želijo nastavit varnostnega gesla, s katerim bi preprečili nepooblaščen dostop do naprav, pa na svoje pametne telefone še vedno shranjujejo osebna (49 %) in službena e-poštna sporočila (18 %) kot tudi podatke, za katere ne želijo, da so dostopni javnosti (10 %).

Med drugim je raziskava pokazala, da se uporabniki naprav z operacijskim sistemom Android pogosteje srečujejo s spletnimi grožnjami kot tisti z napravami s platformo Windows*. Uporabniki slednje so bolj osveščeni o nevarnostih, kar devet od desetih si jih tudi prizadeva za zagotovitev zaščite svojih naprav. V obdobju enega leta se je z nevarnimi aplikacijami soočilo 41 odstotkov uporabnikov pametnih telefonov in 36 odstotkov lastnikov tabličnih računalnikov. Prav tako so uporabniki utrpeli vdor v svoje račune na spletnih storitvah prek pametnih telefonov (18 odstotkov) in tablic (24 odstotkov). Skupaj 31 odstotkov vseh naprav na različnih platformah je bilo v lanskem letu izpostavljenih nevarnostim zlonamernih aplikacij, vdorom v račune spletnih storitev (14 odstotkov) in finančnim kibernetskim napadom (43 odstotkov). Povprečne vrednosti o izpostavljenosti kibernetskim nevarnostim vseh naprav so tako nižje od tistih, ki veljalo zgolj za pametne telefone in tablice z operacijskim sistemom Android.

»Ni presenetljivo, da se uporabniki mobilnih telefonov vedno pogosteje soočajo s spletnimi grožnjami. Zaradi velikih zmožnosti naprav in široke uporabe so te namreč postale privlačne za napadalce. Da uporabniki ne bi postali žrtve prevar, priporočamo namestitev zaščite proti kibernetskim grožnjam in veliko previdnost pri shranjevanju občutljivih podatkov na mobilne naprave,« je povedal Victor Yablokov, vodja rešitev za mobilne naprave pri Kaspersky Labu.

Varnostna rešitev za naprave z operacijskim sistemom Android Kaspersky Internet Security ščiti pred znanimi in novimi mobilnimi grožnjami. Poleg zaščite pred zlonamerno programsko opremo in ribarjenjem vključuje še zaščito pred tatvinami in tehnologije za varovanje zasebnosti. Prednost varnostne rešitve je tudi v tem, da bistveno ne vpliva na delovanje operacijskega sistema in življenjsko dobo baterije.

Za zapolnitev vrzeli v znanju je Kaspersky Lab pripravil video o razvoju mobilnih nevarnosti. Dodatne informacije, vključno s podatki o mobilnih grožnjah, različnih vrstah groženj in načinih okužbe naprav je mogoče najti v poročilu »The Enemy on your Phone«, objavljenemu na spletni strani www.Securelist.com.